Những công cụ hỗ trợ và thay thế Google analytics ít người làm Marketing biết

Google Analytics là một công cụ hữu hiệu tuy nhiên nó vẫn còn một vài hạn chế nhất định. Đầu tiên, tài khoản miễn phí được giới hạn ở mức 10 triệu lần truy cập mỗi tháng. Google Analytics còn gắn liền với những báo cáo chậm trễ thời hạn lên đến 24 giờ. Một…

10 Bước cơ bản sử dụng Google Analytics để có khách hàng

Công cụ Google analytics rất tuyệt vời cho Webmaster, người làm Marketing phân tích luồng đi của người truy cập, theo dõi báo cáo chuyển đổi và những điều rất hữu ích để biến Website thành công cụ bán hàng hiệu quả. Dưới đây là những yếu tố người làm Marketing cần thiết lập trong…